|

Mzdová agenda
Mzdovú agendu vedieme klientom v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté služby zahrňujú:

Obsah spracovania:

  • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
  • spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní ako aj do sociálnej poisťovne a na úrad práce
  • spracovanie príkazov k úhrade jednotlivých platieb
  • mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy
  • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Cena za poskytované služby:

Vzhľadom na charakter tejto služby je však možné cenu dohodnúť individuálne po konzultácii s klientom.