|

Daňové poradenstvo
Naša spoločnosť svojím daňovým poradcom Vám ponúka :
  • Plný rozsah služieb z oblasti daňového poradenstva pri správnom plnení daňových povinností a s tým spojených administratívnych predpisov
  • Plné poradenstvo v oblasti priamych a nepriamych daní a aplikácie zákona o správe daní a poplatkov
  • Využitie zákonom prípustných možností daňovej optimalizácie v prospech klienta
  • Daňové plánovanie a aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Poradenstvo pri príprave, vypracovaní a včasnom predložení priznania dane z príjmov, cestnej dane a všetkých daní majetkového charakteru
  • Poradenstvo pri príprave, vypracovaní a včasnom predložení priznania dane z pridanej hodnoty a ostatných nepriamych daní
  • Dokonalá orientácia a plné daňové poradenstvo v problematike čoraz zložitejších daňových a obchodných zákonov a ich uplatňovanie v praxi
  • Možnosť využitia našich bohatých skúseností pri zastupovaní klienta pred daňovým úradom a vedenie daňovej korešpondencie v mene klienta

Cena za poskytované služby:

Cena za poskytnutie služieb daňového poradenstva je vzhľadom na charakter tejto služby dohodnutá individuálne po konzultácii s klientom.